Vedení účetnictví

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí (účetní deník, hlavní kniha, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku)
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů pro kontroly
  • zastupování na úřadech
  • zpracování vnitropodnikových směrnic
  • zpracování odpisových plánů
  • zpracování účetnictví dle středisek
Nezávazná konzultace